History Points main logoHistory Points message logo
download mp3
Gwyneth the gardner

Button link back to growm ups pageBrodordy'r Brodyr Duon

Cafodd Brodordy'r Brodyr Duon ei adeiladu ym 1256. Roedd pobl grefyddol a oedd yn cael eu galw'n 'frodyr' yn byw, gweithio a gweddïo yma.

Roedden nhw'n cael eu galw'n frodyr duon gan eu bod yn gwisgo clogynnau a chycyllau tywyll.

Drawing of a black friar from the monasteryDiddymu'r mynachlogydd::
Ym 1536 dechreuodd Harri'r VIII ar y gwaith o gau'r holl dai crefyddol yn y wlad. Roedd hyn yn cynnwys brodordai a'r holl fynachlogydd. Cafodd y brodordy yng Nghaerdydd ei gau ym 1538.

Ar ddiwedd y 19eg ganrif, rhoddodd Ardalydd Bute deils ar y llawr a oedd yn edrych fel y rhai a fyddai wedi bod ar y llawr yn y brodordy gwreiddiol. Dim ond llond dwrn o deils sydd ar ôl. Allwch chi ddod o hyd iddyn nhw? Mae lluniau o blanhigion ac anifeiliaid arnyn nhw.

Click Me buttonCLICIWCH YMA i gael eich llythyren seren i'w roi ar eich taflen!

Wedi cyrraedd pen y daith?

Click Me buttonCliciwch yma i ddysgu am eich gair seren!
Os nad ydych wedi casglu taflen weithgareddau o Ganolfan Addysg Parc Bute, Ystafelloedd Te Pettigrew, Caffi'r Tŷ Haf neu Gaffi'r Ardd Gudd, cliciwch yma am fap o godau QR y plant.