Great Orme viewpoint Cymraeg

Golygfan Y Gogarth

O'r Gogarth gallwn edrych i'r gorllewin ar draws Bae Conwy i Eryri ac Ynys Môn. Defnyddiwch y llun isod i ganfod enway tirnodau.

Ystyr Dwygyfylchi ydi "dwy gaer gron". Mae'r ucheldir i'r de yn frith o olion cynhanesyddol.

Rwan Clip yr Orsedd ydi’r man uchaf ar y tir uchel i'r de-orllewin o Benmaenmawr, oherwydd effaith chwarela yn y 19eg a'r 20fed ganrif. Gostyngodd hyn uchder y mynydd a orweddai ychydig i'r gogledd, lle roedd olion clir o anheddiad cynhanesyddol sylweddol.

Ymhle mae'r HiPoint hwn?

Côd post: LL30 2XF

view of the great orme looking south west

Wales Coastal Path Tour Label Navigation anticlockwise buttonNavigation clockwise button