Cymraeg National Cycle Network

Teithiau ar y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Mae'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (RBC) yn cynnwys llwybrau hir ar draws Prydain. Gallwch ddefnyddio bad-codau HistoryPoints, sy’n ymddangos ar hyd ein ffyrdd, i ddysgu am hanes y lleoedd byddwch yn pasio.

Dewiswch lwybr o'r ddewislen ar y chwith (neu'r rhestr isod) i ddechrau arni. Neu sganiwch un o’n bar-codau ar hyd y ffordd wrth i chi deithio. Wedyn fe allwch ddefnyddio’r eicon ger y faner RBC ar waelod y dudalen i weld y dudalen nesaf yn y cyfeiriad yr ydych yn teithio. Cliciwch Ymhle mae’r HiPoint hwn? os ydych am weld lle mae’r nodwedd nesaf.

Mae ein Teithiau RBC yn dilyn:

Llwybr 4 - sy'n rhedeg o Abergwaun i Bont Hafren (ac ymlaen i Lundain)

Llwybr 5 - sy'n rhedeg o Gaergybi ar hyd arfordir Gogledd Cymru i Gaer a Reading

Llwybr 8 - sy'n rhedeg o Gaergybi i Gaerdydd – drwy Ganolbarth Cymru (Lôn Las Cymru ydi enw arall ar y llwybr)

Gallwch weld mapiau a gwybodaeth arall am y RBC ar y wefan hon.