Amroth Heritage Trail, Pembrokeshire

acc-logo Pembrokeshire County Counci logo

Amroth Heritage Trail, Pembrokeshire

Amroth village, seafront and the surrounding area has a strong cultural heritage. Amroth has always had to adapt to changes. Some have come from its coastal location, some from its industrial history and today it has a community profile with a changing and more transient population than in centuries past. 

In 2019, Amroth Community Council embarked on a project to create an Amroth Heritage Trail to capture the important history and memories of Amroth and to make it easily accessible to all our residents, visitors and local school children. The project included a series of 10 HistoryPoints QR codes and corresponding web pages, and an interpretive board specifically on Amroth's role in a preparation exercise for the D-Day landings in the Second World War. 

The realisation of the project has been made possible through financial support from the Pembrokeshire County Council Enhancing Pembrokeshire Fund and Amroth Community Council. 

Click on any location listed below to read about its history. There’s a map with each text for anyone who needs help to find the location.

Prehistoric forest remnants - remains of forest submerged over 5,000 years ago are sometimes exposed on beach

St Elidyr’s Church – medieval church is on site given to Knights Hospitaller c.1150

Old village school - built in 1870s. Children had free schooling, thanks to a 1789 bequest

Start of pilgrimage route - Knights Hospitaller helped pilgrims walking from Amroth to St Davids

New Inn and former mills – pub was originally a 16thC farmhouse. Corn and woollen mills nearby

Old water fountain – given by owners of Colby Lodge, restored during Covid-19 lockdown

Southern end of Landsker Line – Normans’ boundary crossed Pembrokeshire from here to Newgale

Amroth Castle – built 1455, castellated 1790. Owner jailed in 1931 for misleading ship-company shareholders

Viewpoint of old Amroth lost to the sea – many buildings and gardens and a road have gone

Wiseman’s Bridge mining remnants – iron was mined by the sea shore and coal loaded onto boats here

 

 

 
acc-logo Pembrokeshire County Counci logo

Llwybr Treftadaeth Amroth, Sir Benfro

Mae i bentref Amroth, y cyffiniau a’r arfordir dreftadaeth ddiwylliannol werthfawr. Bu rhaid i’r pentref ddygymod â newidiadau erioed. Digwyddodd rhai ohonyn nhw yn sgil ei safle ar yr arfordir, eraill yn sgil datblygiadau diwydiannol. Erbyn hyn nodweddir y gymuned gan boblogaeth fwy cyfnewidiol a llai sefydlog nag yn y gorffennol.

Yn 2019 aeth Cyngor Cymuned Amroth ati i greu Llwybr Treftadaeth Llanrhath er mwyn tynnu sylw at elfennau o hanes pwysig a hel atgofion am Amroth er mwyn sicrhau bod y cyfan ar gael yn hwylus i bawb – trigolion y fro, ymwelwyr â’r ardal a’r plant ysgol lleol. Roedd y cynllun yn cynnwys cyfres o ddeg cod QR a thudalennau gwe cyfatebol ynghyd â bwrdd dehongli yn trafod yn benodol rôl Amroth ym mharatoadau cyrch D-day yr Ail Ryfel Byd.

Llwyddwyd i gael y maen i’r wal gyda chymorth ariannol Cronfa Hyrwyddo Sir Benfro a Chyngor Cymuned Amroth.

Pwyswch ar y lleoliadau isod i ddarllen yr hanes. Mae map yn cyd-fynd â’r testun ac yn gymorth i ddod o hyd i’r safle.

Olion coedwig gynhanesol

Eglwys St Elidyr

Hen ysgol y pentref

Dechreuad Ffordd y Marchogion

Y New Inn a melinau o’r dyddiau gynt

Hen ffynnon

Terfyn deheuol y Landsger

Safleoedd diwydiannol Wiseman’s Bridge

Castell Amroth

Y pentref a gollwyd i’r môr