Pobl Conwy

Pobl Conwy

Cynhaliwyd prosiect Pobl Conwy wrth i’r gwaith o adeiladu Canolfan Ddiwylliant Conwy fynd yn ei flaen yn 2019. Aeth criw’r prosiect ar daith gan wahodd pobl ymhob cwr o’r sir i ddod i rannu hanesion am drigolion eu cymuneda, wedyn cynhaliwyd arddangosfa yn y Ganolfan.

I ddarllen am bob un o’r cymeriadiau, cliciwch are eu henwau yn y rhestr isod. Gallwch hefyd eu clywed yn hel atgofion a gweld portreadau ohonynt gan y ffotograffydd Graham Hembrough. Tynnodd Graham luniau o’r holl gyfranogwyr mewn mannau arwyddocaol, neu’n dal pethau sydd ag ystyr iddynt.

Cod post: LL32 8NU    Map

Mwy am y Ganolfan Ddiwylliant – ar wefan Cyngor Sir Bwrdeistref Conwy

 

Rhestr o gymeriadau Conwy

Betty Pattinson OBE

Gwyneth Roberts

Steve Morris

Dennis Roberts

Tom a Trevor Jones

Tony Parisella

Pat Rowley

James Curran

Martin Cawley

Peter a Liz Lawton

Annette Evans