History Points main logoHistory Points message logo
download mp3

Button link back to growm ups pageWal yr Anifeiliaid

Ni chafodd Wal yr Anifeiliaid ei hadeiladu i gyd ar yr un pryd.

Cerfiwyd yr anifeiliaid sydd agosaf at y castell gan Thomas Nicholls o Lundain ar ddechrau'r 1890au. Mae'r anifeiliaid hyn yn hŷn o lawer na'r anifeiliaid sydd agosaf at Borth y Gorllewin. Cafodd y rhain eu cerfio yn y 1920au.

Allwch chi ddyfalu beth yw'r anifeiliaid?

Click Me button
photo of stone animal on the animal wallGwyneth the gardner
Click Me buttonCLICIWCH YMA i gael eich llythyren seren i'w roi ar eich taflen!

Wedi cyrraedd pen y daith?

Click Me buttonCliciwch yma i ddysgu am eich gair seren!
Os nad ydych wedi casglu taflen weithgareddau o Ganolfan Addysg Parc Bute, Ystafelloedd Te Pettigrew, Caffi'r Tŷ Haf neu Gaffi'r Ardd Gudd, cliciwch yma am fap o godau QR y plant.