Colwyn Bay war memorial Cymraeg

Cofeb rhyfel Bae Colwyn

Tanysgrifiodd pobl leol i godi £1,000 am y gofeb, a ddadorchuddiwyd gan yr Arglwydd Colwyn ar 11 Tachwedd 1922. Crewyd y cerflunwaith gan John Cassidy, o Fanceinion.

Mae’r gofeb yn rhestru pobl leol a fu farw yn y rhyfeloedd byd a rhyfel Korea. Mae gwaith ymchwil gan HistoryPoints wedi datgelu enwau mwy o bobl leol a fu farw oherwydd y rhyfeloedd, ac maent wedi’u cynnwys yn y gwybodaeth y cewch weld trwy ddewis un o’r penawdau isod.

Gyda diolch i Graham Roberts, o Gymdeithas Dinesig Bae Colwyn and to the National Army Museum
Also thanks to Colwyn Bay Heritage group for the supply of the old photo.

Ymhle mae’r HiPoint hwn?

 

Old photo of Colwyn Bay war memorial Y Rhyfel Byd Cyntaf, cyfenwau A-F

Y Rhyfel Byd Cyntaf, cyfenwau G-J

Y Rhyfel Byd Cyntaf, cyfenwau K-R

Y Rhyfel Byd Cyntaf, cyfenwau S-Y

Yr Ail Ryfel Byd, cyfenwau A-M

Yr Ail Ryfel Byd, cyfenwau N-W

Rhyfel Korea 1950-53


Dig for Victory Tour Label Navigation previous buttonNavigation next button