Beddau rhyfel ym Mynwent Llandrindod

PWMP logo

Beddau rhyfel ym Mynwent Llandrindod

Mae 12 o feddau rhyfel yn y fynwent hon, ac mae arysgrifau coffa ar nifer o feddau eraill i aelodau'r teulu a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf neu’r Ail Ryfel Byd. Gweler eu manylion isod.

Mae'r rhan fwyaf o'r beddau rhyfel yn rhan isaf y fynwent. Trowch i'r dde ar ôl mynd i mewn trwy'r porth ger Ffordd Ithon.

Mae'r brodyr Powell, yr oedd eu rhieni yn byw ym Mharc Montpellier, ymhlith y rhai a gladdwyd mewn beddau rhyfel yma. Gwasanaethodd y ddau fel milwyr cyffredin yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Bu farw William Percival Wetherley Powell ym 1917, a’i frawd hŷn Arthur Clifford ym 1921.

Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf cafodd miloedd o ddynion Corfflu Meddygol Brenhinol y Fyddin eu lletya ar gyfer hyfforddiant yn Llandrindod, lle bu farw dau o'r dynion o salwch o fewn dau ddiwrnod i'w gilydd ym 1915. Roedd un o Glasgow, a'r llall o Wigan.

Daeth rhai o'r gwestai sba yn Llandrindod yn ysbytai yn ystod y rhyfel. Bu farw nifer o filwyr yno a chawsant eu claddu yn y fynwent.

Anaml y byddai cyrff milwyr a gafodd eu lladd dramor yn cael eu dychwelyd adref yn ystod y ddau Ryfel Byd. Mae rhai yn cael eu coffáu gydag arysgrifau byrion ar gerrig beddau’r teuluoedd.

Mae un o'r arysgrifau mwyaf ingol yma yn coffau’r tri brawd Hope, y buont i gyd farw mewn gwahanol wledydd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae'r ddau frawd Gough a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael eu cofnodi ar garreg fedd arall. Cliciwch yma i weld ein tudalen gwe i gofio amdanynt.

Gyda diolch i Phillip Jones

Cod post: LD1 6AS    Map

First World War graves

 • Bufton, Edward Evan, Second Lieutenant. Died of pneumonia, following influenza, at Sunderland Military Hospital on 20/11/1918. Son of Mr and Mrs Evan Bufton, of “Teviot”, Temple Avenue. York and Lancaster Regiment. Worked with his father (an alderman and magistrate) as an auctioneer and estate agent, and was an official at the town council. Also played football for the town’s team.
 • Gray, Thomas Fairgrieave, Private 52288. Died 10/03/1915 aged 22. Royal Army Medical Corps. Son of James and Elizabeth Gray, of 15, Byrnes Rd., Partick, Glasgow. Born in Midlothian.
 • Jones W, Private 3609. Died 05/02/1919 aged 47. Welsh Regiment, transferred to (204203) 12th Bn. Labour Corps. Son of John W and Mary A Jones.
 • Lloyd, Edward, Driver 219597. Died 28/07/1917. Royal Engineers.
 • Powell, Arthur Clifford, Private 204356. Died 24/08/1921 aged 27. Somerset Light Infantry. Son of William James and Clara Elizabeth Powell of The Croft, Montpellier Park. Brother of William Percival Wetherley Powell, below.
 • Powell, William Percival Wetherley, Private 4330. Died 21/07/1917 aged 20. Herefordshire Regiment. Son of William James and Clara Elizabeth Powell of The Croft, Montpellier Park.
 • Shortman, J, Private 21447. Died 01/03/1916 at Highland Moors Hospital, Llandrindod Wells. Royal Welsh Fusiliers.
 • Taylor G, Private 55044. Died 08/03/1915. Royal Army Medical Corps. Son of Edward T Taylor, of Atherton Road, Hindley Green, Wigan.

 

Second World War graves

 • Bufton, John Raymond, Flying Officer 74328. Died 28/10/1940. Royal Air Force Volunteer Reserve.
 • Maund, Stanley George Edward, Ordinary Seaman P/JX. 196338. Died 18/05/1941. Royal Navy – HMS Victory.
 • Morley, Ernest John, Aircraftman 1st Class 1248475. Died 31/12/1944, aged 39, in hospital in Llandrindod. Royal Air Force Volunteer Reserve. Son of Joseph Henry and Hannah Morley, of Walthamstow, Essex.
 • Mould, Cyril Chardin, Leading Aircraftman 1463455. Died 27/03/1945, aged 36, in hospital in Llandrindod. Royal Air Force Volunteer Reserve. Husband of Ada Lilian Mould, of South Norwood, Surrey.

 

Gravestone inscriptions

 • Gough, Arthur George, Private 41726. Died at hospital in Rouen of wounds and gas poisoning on 20/05/1918 aged 19. The Loyal North Lancashire Regiment. Buried at St Sever Cemetery. Son of Richard Philip and Elizabeth Hannah Gough of “Stoneleigh”. Brother of Harold, below.
 • Gough, Ernest Harold, Private 27750. Died 28/03/1917, aged 28, while a prisoner of war. Border Regiment. Buried Hamburg Cemetery. Son of Richard Philip and Elizabeth Hannah Gough of “Stoneleigh”.
 • Griffith, Thomas David Irfon, Captain 176104. Died 17/07/1944, aged 30, during the attack on Evrecy, France, following the D-Day landings. Royal Welsh Fusiliers. Commemorated on Bayeux Memorial. Son of John Albert and Margaret Ann Griffith of Aberystwyth; husband of Mary Flora Griffith of Llanfihangel Talyllyn, near Brecon.
 • Hope, David Evans, Corporal. Died 27/03/1917 aged 27. David was a prisoner of war and died in Turkey. Son of Eliza Hope (nee Evans). Brother of Edward and John, below.
 • Hope, Edward Aaron, Corporal 148131. Died 22/08/1918 aged 21. Machine Gun Corps. Buried Varennes Military Cemetery. Son of Aaron and Eliza Hope of 5, Brookland Road.
 • Hope, John, Private 236726. Died 07/03/1917 aged 22. Herefordshire Regiment. Buried Kantara War Memorial Cemetery. Son of Aaron and Eliza Hope.
 • Miller, Ian Leslie Thomas, Sub-Lieutenant. Died 12/12/1944 aged 20. Royal Naval Volunteer Reserve - HMS Nairana. Commemorated on Lee-on-Solent Memorial. Son of Lt Col William Kinchela Miller and Constance Isabel Miller of Llandrindod Wells.

Top of Page