Cymraeg NCN 4

RBC Llwybr 5 – Abergwaun i Bont yr Hafren

Mae Llwybr 5 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn cysylltu Abergwaun i Bont yr Hafren, yn darparu prif opsiwn y Lôn Geltaidd. Yn Lloegr mae'n parhau i Lundain hebio Bryste a Chaerfaddon. Mae peth o’r daith yng Nghymru ar lwybrau di-draffig, a pheth ar ffyrdd bychain sy’n cario traffig.

I ddilyn ein taith, sganiwch un o'r bar-codau ar hyd y llwybr i lawrlwytho’r HiPoint gyntaf. Yna defnyddiwch yr eiconau llywio ar y gwaelod (wrth ochr y faner sy’n dangos y RBC) i weld y dudalen HiPoint nesaf o’ch blaen.

Neu fe allech ddewis eich mynedfa i'r daith o'r rhestr isod:

Abergwaun
Penfro
Dinbych-y-Pysgod
Amroth
Talacharn
Porth Tywyn
Abertawe
Port Talbot
Penybont
Pontypridd
Caerffili
Machen
Casnewyddtour image label
Pont Hafren