Cymraeg Offa's Dyke Path

Taith Llwybr Clawdd Offa

Llwybr troed 285km o hyd ydi Llwybr Clawdd Offa, a agorwyd ym 1971. Mae’n dilyn y ffin rhwng Cymru a Lloegr ac yn croesi ucheldiroedd Clwyd. Mae llawer o'r llwybr gyfochr â’r ffos a banc a adeiladwyd ar gan y Brenin Offa yn yr 8fed ganrif i amddiffyn teyrnas Mercia rhag ymosodiadau Cymreig.

Mae'r llwybr yn croesi'r ffin mewn nifer o fannau. Mae ein taith QR yn cynnwys mannau o ddiddordeb ar hyd y llwybr yng Nghymru. Mae'n dechrau yng Nghanolfan y Nova, Prestatyn, ar Lwybr Arfordir Cymru, ac yn gorffen yn y Boat Inn yng Nghas-gwent, ger y darian gron sy'n nodi lle mae Llwybr Arfordir Cymru yn cwrdd â Llwybr Clawdd Offa yn Ne Cymru.

Gwyliwch allan am godau QR HistoryPoints, ar sticeri neu blaciau gwyrdd, ac yna sganiwch y QR am wybodaeth am y lleoliad hwnnw. Yna defnyddiwch yr eiconau llywio ar waelod y dudalen i weld ble y cewch weld y QR nesaf wrth i chi barhau i gerdded.

Os ydych yn cylchfordwyo Cymru ar droed, byddwch yn dod o hyd i godau QR HistoryPoints ar gannoedd o leoedd o ddiddordeb ar ein taith Llwybr Arfordir Cymru.

Mae mapiau a gwybodaeth ymarferol arall am Lwybr Clawdd Offa ar gael ar wefan y Llwybrau Cenedlaethol.

I weld y daith QR ar eich cyfrifiadur, dewiswch un o'r pwyntiau mynediad isod:

Arfordir Prestatyn
Canol tref Prestatyn
Tremeirchion
Llandegla
Eglwyseg, near Llangollen
Trevor
Ceiriog Valley
Llanymynech
Four Crosses
Pool Quay
Leighton, near Welshpool
Cnwclas
Discoed, near Presteigne
Y Gelli Gandryll
Llangattock Lingoed, near Abergavenny
Monmouth
Cas-gwent