Hen orsaf drenau Llanberis

Hen orsaf drenau Llanberis

Photo of old Llanberis station

Ar un adeg, yn rhan wreiddiol yr adeilad hwn oedd prif orsaf reilffordd Llanberis. Mae'r adeilad wedi'i ymestyn yn fawr at ei ddiben presennol, sef fel siop.

Llanberis oedd terfyn cangen y llinell 13 cilomedr o Gaernarfon, a agorwyd ar 1 Gorffennaf 1969 gan y London & North Western Railway. Roedd y llinell yn bennaf ar gyfer symud llechi a mwynau eraill a gloddiwyd yn lleol i gyrchfannau ar rwydwaith rheilffordd Prydain. Ond, ar lan arall Llyn Padarn, parhaodd Rheilffordd Padarn i gludo llechi ond yn bennaf ar gyfer masnach dramor. Ym 1873, ceisiodd LNWR ehangu'r rheilffordd i derfynfa'r chwarel yn Gilfach Ddu, ond gwrthwynebodd y tirfeddiannwr lleol..

Photo of freight train at Llanberis

Atgyfnerthwyd trafnidiaeth i deithwyr ar linell Llanberis wrth i Reilffordd yr Wyddfa gael ei hagor ym 1896. Daeth trafnidiaeth arferol i deithwyr i ben ym 1930, yn wyneb cystadleuaeth gan y ffyrdd, ond defnyddiwyd yr orsaf o bryd i'w gilydd gan drenau i dwristiaid yn y 1950au. Gadawodd y trên nwyddau olaf Lanberis ar 3 Medi 1964. Mae ffordd osgoi Llanberis bellach yn dilyn trywydd y rheilffordd.

Llanberis Art & Craft, sy'n gwerthu nwyddau a rhoddion, sydd bellach wedi ymgartrefu yn adeilad yr orsaf. Ceir hen luniau o'r orsaf ar y wal y tu ôl i'r cownter, ac mae dau ohonynt wedi'u hargraffu yma drwy garedigrwydd perchenogion y siop.

Cod post: LL55 4TA    Map

LON LAS PERIS Tour label Navigation go East buttonNavigation go West button