Melin Yr Orsedd, Yr Orsedd

Melin Yr Orsedd, Yr Orsedd

Ni fyddai unrhyw un sy'n gweld y felin ŷd hon o'r 16eg ganrif o'r ffordd yn synnu o ddysgu bod yr arlunydd JMW Turner wedi darlunio'r adeilad yn 1795. Mwynhewch yr olygfa hyfryd o'r felin o'r ffordd. Nid oes mynediad cyhoeddus i'r tir.

Old postcard photo of Rossett MillAdeiladwyd y felin gyntaf yma yn 1544 er mwyn i bobl y pentrefi cyfagos felino eu grawn. Cyn hynny roedden nhw'n defnyddio Melin Marford, sy'n dal i fodoli ar ochr arall y ffordd ac a oedd yn eiddo i'r Goron.

Disodlwyd adeilad 1544 yn 1588 gan y strwythur sy'n dal i fod yn gartref i beirianwaith y felin (ar y chwith wrth i chi edrych o'r ffordd). Mae’r hen lun cerdyn post yn dangos ceffyl a chert yn sefyll tu allan i’r rhan yna o’r adeilad.

Sylwch mai dŵr tan y rhod sy’n pweru’r olwyn fawr. Roedd hyn yn gymharol anghyffredin yng Nghymru, lle'r oedd tir bryniog fel arfer yn galluogi gosod olwynion dros y rhod – sy'n fwy effeithlon.

Yn 1661 estynnwyd y felin trwy ychwanegu'r hyn sydd bellach yn rhan ganolog yr adeilad. Yr oedd Syr John Trevor, o Neuadd Trefalun, yn ddiweddar wedi dod yn berchennog ar felinau Yr Orsedd a Marford. Ychwanegwyd trydydd estyniad (ar y dde) yn y 1820au.

Boddodd un o weithwyr y felin yma ym mis Gorffennaf 1895, chwe mis ar ôl dechrau gweithio i'r melinydd Thomas Lewis. Nid oedd nant y felin ond tua 45cm o ddyfnder ar yr adeg y boddodd Sarah Jane Howell, 19 oed, ynddi. Roedd hi wedi dioddef o ffitiau ers plentyndod. Yn ei chwest, ni allai ei mam awgrymu unrhyw reswm dros hunanladdiad Sarah.

Prynwyd y felin yn 1973 gan Mike Kilgannon, a adferodd yr adeilad a'r peiriannau. Agorodd y felin i'r cyhoedd ar y penwythnosau a gwerthwyd blawd wedi'i falu ar y safle. Aeth y felin ar werth yn 2011, ac fe’i prynwyd gan berchnogion newydd yn 2013.

Cod post: LL12 0HH    Map