Stadiwm griced SSE SWALEC

Glamorgan county cricket club logo
Photo of cricket match at Cardiff Arms Park in 1960
Gêm griced ym Mharc yr Arfau, 1960

Cartref Clwb Criced Morgannwg yw’r SSE SWALEC – stadiwm â seddi i 16,000 o wylwyr gan gynnwys cyfleusterau o’r radd flaenaf i’r chwaraewyr, cefnogwyr, noddwyr a’r cyfryngau.

Cyn ailddatblygu'r stadiwm yn 2006, roedd gan y stadiwm le i tua 4,000 o wylwyr. Roedd y standiau wedi'u gwneud o bren. Symudwyd sawl un i Erddi Sophia o Barc yr Arfau, lle cawsant eu gosod ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Chwaraeodd Morgannwg yno nes symud i Erddi Sophia ym 1967.

Photo of Sophia Gardens cricket ground in 1969
Morgannwg yn dathlu ennill y Bencampwriaeth
Sirol yng Ngerddi Sophia 1969

Cwblhawyd y stadiwm newydd ym Mawrth 2008 am tua £16m. Roedd hyn yn fuan ar ôl i Griced Morgannwg gyhoeddi cytundeb noddi stadiwm â’r cyflenwr ynni SSE SWALEC a oedd yn cynnwys yr hawliau enwi i’r stadiwm drawiadol.

Mae ganddi hefyd gyfleusterau cynadledda a gwledda, ac mae wedi'i defnyddio ar gyfer digwyddiadau gwleidyddol yn ogystal â chyfarfodydd a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Gwefan Clwb Criced Sirol Morgannwg

Gwefan Awyr Agored Caerdydd

Angen cymorth i weld lleoliad Gerddi Sophia? Cliciwch yma am fap

 

Glamorgan cricket club  Tour Label Navigation previous buttonNavigation next button

 

Mae'r codau QR ar gyfer y dudalen hon yn safle rhif 10 (coch) ar y map isod.

 cricket-walk-map