Cyn-siop gwneuthurwr telesgop

Cyn-siop gwneuthurwr telesgop, Abertawe

Am rai degawdau, trigai teulu o’r enw Cousens, gwneuthurwyr watshys ac offer morwrol, yn 20 Wind Street (nesaf at yr Adelphi). Yn 1854, Richard Cousens oedd yn gyfrifol am y busnes a’r disgrifiad a roed ohono yn 1874 oedd “gwneuthurwr cronomedrau ac optegydd”.

Nodai cronomedrau yr amser yn fanylach nag amseriaduron eraill a byddent yn cael eu defnyddio gan forwyr i fesur lledred. Yn 1854 roedd Abertawe’n borthladd prysur a llawer iawn o fwyn copor yn cyrraedd ar gyfer y ffwrneisi. Roedd Doc y Gogledd a oedd wedi’i gwblhau ddwy flynedd ynghynt, namyn tafliad carreg o Wind Street (lle y mae Plantasia a pharc manwerthu Parc Tawe heddiw).

RoPhoto of Swansea-made telescopeedd darparu offer morwrol yn rhoi bywoliaeth i lawer o drigolion Abertawe. Yn 1854 roedd 12 o fusnesau’n gwneud amseryddion yn Abertawe; ac roedd 5 ohonyn nhw yn Wind Street.

Yn ei gasgliad personol mae gan Nick Denbow delesgop a wnaed yn 1890 ag enw B.R. Cousens, Swansea (gw. y llun) arno. Cafodd ei ddefnyddio gan y llynges yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, ond oherwydd ei fod yn pwyso ryw 2kg roedd angen cynhalbren i’w ddal.

Basil Rayson Cousens, yn ôl pob tebyg, oedd y gwneuthurwr offer morwrol olaf i weithio yn 20 Wind Street. Yn Ionawr 1900 trosglwyddwyd y busnes gan Edith Annie Cooke (gynt Cousens) i Edward Towers, adeiladydd llongau yn Abertawe.

Yn ddiweddarach daeth y National Electric Wiring Co. Ltd. i’r adeilad; darparu goleuadau, gwres, clychau a ffonau oedd eu busnes nhw. Roedden nhw’n honni na fydden nhw’n arbrofi ar draul cwsmeriaid. Yn 1926 ymgartrefodd Lewis a Tyler Ltd, gwneuthurwyr beltiau peiriannau yma ynghyd â dau frocer stoc a chyfrifydd.

Gyda diolch i Nick Denbow ac i'r Athro David Thorne

Lleoliad yr HiPoint

Côd Post: SA1 1DY

Blog telesgopau Nick Denbow

Tales of old Wind Street Tour Label Navigation previous buttonNavigation next button