Cymraeg NCN 8

RBC Llwybr 8 – Caergybi i Gaerdydd

Mae Llwybr 8 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (neu Lôn Las Cymru) yn cysylltu Caergybi i Gaerdydd. Mae peth o’r daith ar lwybrau di-draffig, a pheth ar ffyrdd bychain sy’n cario traffig.

Hwn ydi'r brif opsiwn ar gyfer Lôn Las Cymru, sydd efo llwybr amgen (42) drwy Dde Cymru. Mae Llwybr 42 yn gadael yn Y Clas-ar-Wy ac yn arwain hebio'r Fenni i Gas-gwent. Gallwch weld manylion Lôn Las Cymru ar wefan Sustrans yma.
 
I ddilyn ein taith, sganiwch un o'r bar-codau ar hyd y llwybr i lawrlwytho’r HiPoint gyntaf. Yna defnyddiwch yr eiconau llywio ar y gwaelod (wrth ochr y faner sy’n dangos y RBC) i weld y dudalen HiPoint nesaf o’ch blaen.

Neu fe allech ddewis eich mynedfa i'r daith o'r rhestr isod:

Caergybi
Llanddaniel-fab
Llanfairpwll
Bangor
Caernarfon
Criccieth
Porthmadog
Harlech
Llanbedr
Y Bermo
Dolgellau
Machynlleth
Llanfair-ym-Muallt
Y Clas-ar-Wy
Talgarth
Aberhonddu
Merthyr Tudful
Pontypridd
Canol dinas Caerdydd
Bae Caerdyddcycle tour 8 graphic