Eglwys St Maelog, Llandyfaelog, ger Cydweli

Mae rhan helaeth o’r eglwys yn perthyn i’r canol oesoedd. Yn y fynwent mae bedd yr arweinydd Methodistaidd Peter Williams (gw. isod).

Photo of grave of Peter WilliamsY gangell yw’r darn cynharaf o’r eglwys sydd wedi goroesi ac yna’r bwa o’r bedwaredd ganrif ar ddeg sy’n arwain at gorff yr eglwys a hwnnw’n perthyn i’r bedwaredd ganrif ar ddeg yn ogystal. Mae’r porth isel gorllewinol, ganrif yn ddiweddarach na hwnnw. Adnewyddwyd yr eglwys a’i newid yn y 1860au. Gwaith yr artist Syr Edward Byrne -Jones yw’r gwydr lliw yn y ffenest ddwyreiniol. Roedd yn artist a chynllunydd o ddylanwad, ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

Mae’r fangre hon yn un o nifer o safleoedd ar ein taith sy’n adrodd hanes Goleuo Sir Gâr yn y ddeunawfed ganrif. Daeth Cymru yn un o genhedloedd mwyaf llythrennog Ewrop trwy ymdrechion y Parch. Griffith Jones, Llanddowror. Er ei fod yn eglwyswr pybyr caiff ei gydnabod yn dad Methodistiaeth yng Nghymru gan iddo ysbrydoli llawer o arweinwyr cynnar y mudiad gan gynnwys y Parch. Peter Williams (1723-1796).

Portrait of Peter WilliamsWedi i’r eglwys wladol (Eglwys Loegr) wrthod urddau llawn iddo oherwydd tanbeidrwydd (enthiwsiasm) ei bregethu, ymunodd Peter Wiliams â’r Methodistiaid yn 1747 a dod yn amlwg yn y mudiad. Priododd yn 1748 a thrigo mewn sawl lle yn ardal Llandyfaelog. Teithiodd yn helaeth led led Cymru yn pregethu’r Efengyl. Ymosodwyd arno droeon, gan gynnwys Cydweli, lle y gallasai fod wedi cael niwed difrifol oni bai i’w wraig, Mary, ymyrryd. 

Mae llechen ar fedd Peter sy’n cynnwys teyrnged iddo (gw. y map isod am ei leoliad). Cofir amdano heddiw yn bennaf am ei waith aruthrol yn cyhoeddi ‘r Beibl mewn ffurf a ddiwallai anghenion Cymru. Wrth gynnwys esboniad ar bob pennod o bob llyfr yn y Beibl llwyddodd Peter i osgoi’r rheolau cyhoeddi a fodolai ar y pryd fel bod modd argraffu’r Beibl yn ddigon rhad i bobl gyffredin allu ei brynu.

Photo of memorial tablet to Peter Williams in Llandyfaelog churchErbyn dechrau’r ugeinfed ganrif roedd copi o Feibl Peter Williams yn ymron pob cartref, eglwys a chapel yng Nghymru. Ond cododd un sylw a wnaeth ar Ioan 1:1 anghyfod rhyngddo ef ac arweinwyr eraill y Methodistiaid. Esgymunwyd ef gan y mudiad (wedi’i gyhuddo o Sabeliaeth) ac er iddo ef a’i gefnogwyr wneud sawl apêl bu farw heb dderbyn pardwn. 

Y tu fewn i’r eglwys mae cofeb (yn y llun) iddo ar y wal ogleddol. Dadorchuddiwyd hwnnw yn 1923 gan A. H. Green, esgob Mynwy, un o ddisgynyddion uniongyrchol Peter Wiliams. Mae copi gwreiddiol o Feibl Peter Williams o 1770 yn cael ei arddangos mewn dodrefnyn derw.

Diolch i Peter Stopp o Gymdeithas Hynafiaethwyr Sir Gaerfyrddin, ac i'r Athro Dai Thorne am y cyfieithiad

Cod post: SA17 5PP    Map y lleoliad

button-tour-CE previous page in tournext page in tour