Cymraeg Anglesey Arms, Menai Bridge

Tafarn yr Anglesey Arms

Hon oedd y dafarn gyntaf i’w hadeiladu ar Ynys Môn mewn ymateb i adeiladu Pont Grog y Borth, a agorwyd ym 1826. Fe'i codwyd ar y tir addas agosaf at y bont, gyda’r bwriad o ddenu sylw’r fasnach a basiai ar y ffordd newydd. Yn flaenorol, canolbwynt busnes Porthaethwy oedd y lan, lle’r ymadawai cychod fferi i groesi’r Fenai.

Prynodd bragdy JW Lees yr adeilad gan William Ellis yn 1935. Parhaodd Mr Ellis i reoli’r dafarn tan 1945. Heddiw enwir un o'r ystafelloedd ar ei ôl.

Mae delweddau yn dangos hanes lleol, gan gynnwys y cerbyd cyntaf i groesi'r bont grog, i’wgweld y tu mewn i'r Anglesey Arms. Roedd y chwip a ddefnyddiwyd gan yrrwr y cerbyd cyntaf yn cael ei harrddangos yn flaenorol uwchben y bar. Fe'i rhoddwyd i Ganolfan Thomas Telford, ychydig ym mhellach i lawr y ffordd, pan adnewyddwyd yr Anglesey Arms yn 2011.

Mae rhai pobl wedi adross hanesion o endidau paranormal yn yr adeilad, gan gynnwys ysbryd o hen ddyn bach.

Postcode: LL59 5EA View Location Map

Gwefan yr Anglesey Arms

Telfords Irish Road Tour label Navigation go East buttonNavigation go West button
Wales Coastal Path Label Navigation anticlockwise buttonNavigation clockwise button
National Cycle Network Label Navigation previous buttonNavigation next button
National Cycle Network Label Navigation previous buttonNavigation next button